Newton'un Saat gibi işleyen Evreni

  • BLOG
  • Newton'un Saat gibi işleyen E
Blog Single Image

Newton'un Saat gibi işleyen Evreni

Bilgi çağı olan son yüzyılımızda newton'un saat gibi işleyen evreni, bilimsel metodun bazen zarların bilgisayarlarla atıldigi ve ihtimallerin hesaplandığı montecarlo metodunu doğurdugu, bir oyun gazinosuna dönüştü.

Newton'un basit şemasının bariz gücü ve güzelliği ve onun gerçeklik ve deneye bakışındaki köklü farklılık nedeniyle newtoncu bilim, fiziğin dünyasını çok aşarak yaygın kültürü hemen etkiledi. Bilim batı medeniyetinin yaratıcı odak noktası olarak hristiyanlık dininin yerini büyük ölçüde aldı.

Ekonomi, biyoloji siyaset sosyoloji ve pisikolojideki newton'u bir model olarak benimsediler.

Newton'un evreni devasa bir makina diye tarif etmesi ve makinenin yeni endüstriyel devrimdeki rolü, insanların ve organizasyonların çalışma tarzı olarak mekanizmi doğurdu ve bu tasavvurlar hayatın neredeyse tüm alanlarında söylem ve düşünceyi etkiledi. mimaride, yeni somut yüksek bloklarını "yaşam makineleri" diye adlandırdı.

Eski Bilim süreklilik ve sürekli lineer değişimi vurgularken, yeni bilim ani hareketleri ve önceki ölçekten uzak beklemedik dramatik değişimleri öne çıkarır. kuantum sıçrayışları, felaketler ve kaosa ani geçişler her andadır. Eskibilim değişimi belirli olasılık içeren diye tanımlarken, yeni bilim belirsizliği ve tahminin zayıflıklarını vurgulra. Kuantum veya kaos-karmaşıklık teorisyenlerinin elinde, 'Newton'un Saat gibi işleyen evreni' , bilimsel metodun bazen zarlarını bilgisayarlarla atıldığı ve ihtimallerin hesaplandığı 'Monte Carlo metodunu doğurdugu, bir oyun gazinosuna' dönüştü.

PAYLAŞ