Newton'un Çekim yasası

  • BLOG
  • Newton'un Çekim yasası
Blog Single Image

Newton'un Çekim yasası

Siyasette, yönetim ve iktidar mekanizmasının çarkları ve tekerleklerinden söz ediyoruz hala psikolojide, çoğu kimse benliğin, kuvvetlerin -cinsellik, saldırı, yaşam güdüsüi ölme isteği 'itim ve çekileriyle' yönetildiğini düşünmektedir. Sporda, usta bir atleti iyi yağlanmış bir makineye, kötü bir atleti ise, tek silindirliye benzetiriz, iş alanında, bilimsel yönetimi, hızlı ve verimli çalışma, iş bölümü ve uzman gözlemlediği şeyden ayrı duran gözlemci yetiştirmenin teşvik edilmesi üzerinde durarak newton mekaniğini iş yerlerine soktu. 

17. yüzyılın bilimsel devriminden itibaren çoğu bilim adamı, bedeni, işleyen ayrı parçalardan ibaret bir makine olarak düşünmüşlerdir. 

Cisimlerin hareket bilimi olan mekanik evreni veya onun bir çehresini etkileşim içinde olan bir dizi parçadan oluşan devasa bir makine olarak görür; tıpkı, her parçasının bir iki basit niteliğe sahip olduğu ve hareketlerinin, kütlesi ve üzerinde etkili olan kuvvetler tarafından belirlendiği bir saat gibi Newton'un tamamlanmış sistemi 1687'de Principia adlı kitabıyla sunulmuştur. Mekanikçi bakışta temel kavramlar uzay, zaman, kütle, kuvvetler ve parçacıklardır.

PAYLAŞ