CACABEY GÖKBİLİM OKULU UNESCO LİSTESİNE GİRDİ

  • BLOG
  • CACABEY GÖKBİLİM OKULU UNE
Blog Single Image

CACABEY GÖKBİLİM OKULU UNESCO LİSTESİNE GİRDİ

Anadolu Selçuklu Süsleme Sanatı'nın en güzel örneklerinden birisi olan ve ustanın adeta ruhunu işlediği sırrını verdiği çift renkli Taç Kapısı, yapının bir diğer dikkat çeken unsurudur. 

Taç Kapı'nın üzerine işlenen bazı şekiller, bugün tartışma konusu olmuştur 

Özellikle Taç Kapı'nın Girişindeki sütüncelerin başlıklarından sarkıtılan kürelerin, Ayı'ı ve güneş'i sembolize ettiği, ayrıca 

alınlığın sağ ve sol alt köşesinde yer alan dairesel şekillerin ekvator çizgisini ve eksen eğikliğini gösterdiği üzerine yapılan yorumlar tartışmaları doruk noktasına çıkarmıştır. 21 m. yüksekliğindeki Gözlem Kulesi, yapının güneybatı cephesine ve yapıdan 22 cm ayrı olarak inşa edilmiştir. Tuğladan örülü Gözlem Kulesi'nin üst tarafında zikzaklı süslemeler yer alırken, alt tarafında düz süslemeler görülmektedir.

Kırşehir'de bulunan Cacabey gökbilim Okulu, 1272 Yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan Oğlu ll. Giyaseddin Keyhüsrev Döneminde, Kırşehir Valisi Matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir yer olarak yaptırılmıştır.

Binada ilk dikkati çeken, dış cephede ve köşelerde bulunan sütuncelerdir. Toplam üç adet olan sütünculerin, roketin ateşleme ve fırlatma halini gösterdiğine inanılmaktadır. 

PAYLAŞ